15-05-2018: Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό οργανικών κενών του Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη

Ορθή επανάληψη οργανικών κενών Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη

 

  Οργανικές θέσεις  Οργανικά τοποθετημένοι  Οργανικά κενά
Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη   13  9 4