07-09-2017: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΕ07, ΠΕ19, ΠΕ 60, ΠΕ70 Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 07

ΚΕΝΑ  ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 19

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ