ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑ
 Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Αναρρωτική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

Γονική άδεια – Σχολικής επίδοσης

Αίτηση

Απόφαση

Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις

Αίτηση

Απόφαση

Κανονική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

 

 

 

Άδεια μητρότητας

Αίτηση άδειας κύησης

 

 

Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης

Αίτηση άδειας λοχείας

Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφοράς κυοφορίας

Ειδική άδεια αιμοδοσίας

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια γάμου

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια γέννησης τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια θανάτου

Αίτηση

Απόφαση

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Κανονική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

 

 

 

 

 

Αναρρωτική άδεια

Αίτηση

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση

Υπεύθυνη Δήλωση

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση

 

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής

 

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με εισιτήριο – εξιτήριο

 

Άδεια ανατροφής

Αίτηση άδειας ανατροφής

 

Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης

Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής

Άδεια ασθένειας τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

Άδεια εξετάσεων

Αίτηση

Απόφαση

 

Άδεια μητρότητας

Αίτηση άδειας κύησης

 

Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης

Αίτηση άδειας λοχείας

Γονική άδεια – Σχολικής επίδοσης

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια αιμοδοσίας

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια γάμου

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια γέννησης τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια θανάτου

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια αναπηρίας 50% και άνω

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια νοσήματος

Αίτηση

Απόφαση

Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη

Αίτηση

Απόφαση

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έντυπα οδοιπορικών

Έντυπο 1 υπερωριών

Έντυπο 2 υπερωριών

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΥΠΑ

 Έντυπο Γενικής Αίτησης
 Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

 Αίτηση εγγραφής Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αίτηση Δανείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

 Διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
 Διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ (ΚΕΑ)
 Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή
 Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται εκτός σχολικής μονάδας
 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης ή εξόδου, διάρκειας μικρότερης των 2 διδακτικών ωρών
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

 

Αίτηση 9μηνης Άδειας Ανατροφής Τέκνου

Αίτηση Βεβαίωσης Αποδοχών

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στη Δ/Νση

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης

Δήλωση Τοποθέτησης Μετατεθέντων

-----//-----