Ανακοινώνουμε για τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 τους πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Κέρκυρας, των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., όπως διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 19/1-8-2023 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας. 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣMENOI