Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για ημερήσια εκδρομή