«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης
στο ΚΠΕ Κόνιτσας».