Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης:

α) από περιοχή σε περιοχή

β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ

γ) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.                             

δ) με εξειδίκευση στη νοηματική γλώσσα και στη Braille

Ενστάσεις: Σας ενημερώνουμε ότι από 21-11-2023 μέχρι 24-11-2023 οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αναρτημένων πινάκων και σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ θα ακολουθήσει διόρθωση της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων.  

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης: Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ. 26610 40069/49643

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑE_ΕΕΕΕΚ

ΚΕΔΑΣΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ BRAILLE