Ανακοινώνουμε την Α΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας.

Η μη ικανοποίηση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών οφείλεται στο ότι στα σχολεία επιλογής τους, είτε δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε οι μετατιθέμενοι σ’ αυτά συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ορίζεται προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης από Πέμπτη 23-5-2024 έως και Τρίτη 28-5-2024 και ώρα 13:00.

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΠΕ μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση (επισυνάπτεται) για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη Β΄φάση οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ δε θα τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 που αναφέρει ότι «τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης».

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ 2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ_ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΦΥΣ._ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ