Ανακοινώνουμε τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Κέρκυρας, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησης τους την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕ60

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕ71

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ91.01