Ανακοίνωση β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνουμε την Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας.

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ορίζεται προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης από Τετάρτη 29-5-2024 έως και Δευτέρα 3-6-2024 και ώρα 9:00 π.μ.

Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 που αναφέρει ότι «τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης».

ΠΙΝΑΚΑΣ