Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν αίτηση, από Τρίτη 4-7-2023 έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 15.00 μ.μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ