6ΧΔΘ46ΝΚΠΔ-ΔΒΧ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΥΜ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Ν.4823 2021