Κατόπιν της αριθμ. 28/31-5-2024 απόφασης της Διευθύντριας Π.Ε. Κέρκυρας ανακοινώνουμε τη διακοπή της δίμηνης απόσπασης της κ. Αγορίτσας Σουρέλη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60, που είχε πραγματοποιηθεί για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκίμμης-Βιταλάδων. Ως εκ τούτου, η παραπάνω εκπαιδευτικός καλείται να επιστρέψει από 3-6-2024, ημέρα Δευτέρα, στην αρχική της τοποθέτηση, ήτοι στο 1ο Νηπ. Λευκίμμης-Μελικίων.