Ανακοινώνουμε την τροποποίηση τοποθέτησης των παρακάτω εκπαιδευτικών και σας ενημερώνουμε ότι οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα ενεργοποιηθούν αφού αναλάβουν υπηρεσία οι αναπληρωτές (Πέμπτη 6-10-2022 ή Παρασκευή 7-10-2022).