ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Υπό κατασκευή)

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ): ΦΕΚ 1340/Β/2002 και Ν. 1304/82 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  
Φάκελοι Ατομικών Στοιχείων 
Π.Δ. 79/2017 - Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων  
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίαςΚαθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίαςτων κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-πικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καιΕκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές ΜονάδεςΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής καιΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσι-Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσι-ων Δημοτικών Σχολείων. 
 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΟργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων.
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ήμε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο − Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία
Ρυθμίσεις θεμάτων ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ωρολόγιο πρόγραμμα - παρέκκλιση.
Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.
Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτησ των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης.
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού - Γυμνασίου: Μουσικής, Ξένων Γλωσσών, Οικιακής Οικονομίας, Πληροφορικής, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών (Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικής, Χημείας), Φυσικής Αγωγής, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Προσχολικής Αγωγής, Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων (Ευέλικτη Ζώνη, Αγωγή Υγείας, Ολυμπιακή Παιδεία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και Παράρτημα: Οδηγίες προς τους συγγραφείς των σχολικών βιβλίων, Προδιαγραφές σχολικών βιβλίων.
Διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.