5.10.2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε την τροποποίηση τοποθέτησης των παρακάτω εκπαιδευτικών και σας ενημερώνουμε ότι οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα ενεργοποιηθούν αφού αναλάβουν υπηρεσία οι αναπληρωτές (Πέμπτη 6-10-2022 ή Παρασκευή 7-10-2022).

8.9.2022: Ορισμός εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Σε συνέχεια της αριθμ. 33/8-9-2022 συνεδρίασής του, το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας ανακοινώνει τον ορισμό των παρακάτω εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών  σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, έως την τοποθέτηση νέων στελεχών (σύμφωνα με το κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β΄ του Ν. 4823/2021) και όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2022-2023, ως εξής:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/-ΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΕΛΒΙΡΑ

ΠΕ70

2

6ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

3

7ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕ70

4

14ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ70

5

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

6

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

7

ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

8

ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ

ΚΑΖΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ70

1.9.2022: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Β' ΦΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ                                                                                                                                                                           

     ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. ΜΠΟΥΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ11 Δ.Σ. 3ο ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΤΡΙΤΗ (16ω) (οργανικά) Δ.Σ. 2ο ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (6ω)
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ  -
3. ΚΟΥΤΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ  -
4. ΜΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ79.01 ΣΧ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ (9ω) 2ο ΣΧ Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ(8ω) - ΔΣ ΔΟΥΚΑΔΩΝ(5ω)