25/08/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατόπιν ενστάσεων και διευκρινίσεων που δόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες και τα κοινωνικά κριτήρια, επανεξετάζονται οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων δασκάλων και νηπιαγωγών και θα αναρτηθούν οι νέοι πίνακες εντός της ημέρας.