16.08.2022: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της αριθμ. 26/16-8-2022 συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας ανακοινώνουμε τις παρακάτω βελτιώσεις θέσεων, όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ