29.8.2022: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ