31.08.2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ                                                                                   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΠΡΩΙΟΥ ΘΕΤΙΔΑ ΠΕ70 14ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ Τ.Ε