27.08.2021: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Σας κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (που διατέθηκαν από τη Β/θμια Εκπ/ση) καθώς και τις ανακλήσεις αποσπάσεων και τροποποιήσεις αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν κατά την αριθμ 15/24-8-2021 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΑΣ