15-7-2016: Ανακοίνωση Μεταθέσεων Κλάδων ΠΕ60-ΠΕ70 και Οργανικά Κενά Ειδικοτήτων

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Αναρτά μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2016 :

α)τoυς πίνακες μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ–οριστικών τοποθετήσεων των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2016 .

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των παρακάτω πινάκων μέχρι την Πέμπτη 21-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

β) Τα οργανικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ06-ΠΕ16 και ΠΕ11 και καλεί τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτήτων:

Α.που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση.

Β.που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης –μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους

έως την Πέμπτη 21-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

Συνημμένα:α) Μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε κλ. ΠΕ60 και ΠΕ70

                   β ) Οργανικά κενά κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16 και ΠΕ11

                   γ) Δήλωση οριστικής τοποθέτησης-μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                           Χρήστος Κ. Άνθης

06-07-2016: Μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας - Γνωστοποίηση Κενών Οργανικών Θέσεων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Kέρκυρας:

Καλεί:

  1. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 και  ΠΕ60 που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση.
  2. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης
  3. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας

να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους

έως την Τετάρτη 13-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                              Χρήστος Κ. Άνθης

 

Η Πρόσκληση

Οργανικά κενά Δασκάλων

Οργανικά κενά Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής

Αίτηση Εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση από άλλο ΠΥΣΠΕ

22-4-2016: Πινάκας μορίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τα ονόματα και τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση. Σας διευκρινίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα καθώς δεν έχουν ακόμη δηλωθεί τα σχολεία επιλογής. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ελέγξουν το συνημμένο πίνακα ως προς τα μόριά τους και σε περίπτωση διαφωνίας να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2661040069.

Ο πίνακας

29-06-2016: Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2016-2017

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας

Καλεί:

Τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. , να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας κοινοποιούμε, στη Δ/νση Π.Ε.  Κέρκυρας, έως  και 19 Αυγούστου 2016, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα γίνει η μοριοδότηση των αιτήσεων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καλούνται να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από μετάταξη.

 Τηλ .επικοινωνίας: 2661023602 (Γραμματεία Π.Υ.Σ.Π.Ε)

                                2661039014  (Γραμματεία-Πρωτόκολλο)

Fax :                        2661047202

 

Η πρόσκληση

Αίτηση προσ. τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ