08.10.2020: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η βελτίωση θέσης των εκπαιδευτικών θα ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των αναπληρωτών της Γ' Φάσης. Καθώς το Υπουργείο έχει δώσει τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών Γ' Φάσης στη σχολική μονάδα Παρασκευή  9/10 ή Δευτέρα 12/10, παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν βελτίωση θέσης να επικοινωνήσουν με τους Διευθυντές των σχολείων βελτίωσης για να διευθετήσουν την ημέρα που θα παρουσιαστούν σε αυτά,προκειμένου να μην υπάρξει αναστάτωση στα σχολεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ