29.06.2021: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθώς και τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ/οριστικές τοποθετήσεις  των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων γενικής αγωγής. Προθεσμία ενστάσεων ορίζεται από 30-6-2021 ως 2-7-2021 και ώρα 14:00. Σας αναφέρουμε ότι λόγω της τριήμερης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και της ανάγκης κύρωσης των πινάκων από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, αναφορά ανάληψης υπηρεσίας θα υποβάλλετε στην προηγούμενη οργανική σας θέση ενώ όσοι βρίσκεστε στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ θα υποβάλλετε στη Διεύθυνση ΠΕ Κέρκυρας ηλεκτρονικά.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ