28-05-2021: Αναστολή λειτουργίας των Δ, Ε1 & Ε2 τμημάτων του Σχ. Κέντρου Αγρού, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ