31-05-2021: Αναστολή λειτουργίας του τμήματος του Δ.Σ. Αλεπούς Κέρκυρας, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ