07/06/2021: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒ. ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ