14.03.2022: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των μελών ΕΕΠ_ΕΒΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης:

α) από περιοχή σε περιοχή

Ενστάσεις: Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αναρτημένων πινάκων από 14-03-2022 μέχρι 17-03-2022  και σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ θα ακολουθήσει διόρθωση της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 08-03-2022 και ώρα 23:59, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ. 26610 40069/49643

 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ