24.08.2022: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-23.

ΠΕ 05

ΠΕ 06

ΠΕ 07

ΠΕ 08

ΠΕ 60

ΠΕ 61 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ 70

ΠΕ 71 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ 79.01

ΠΕ 86