8.12.2022: Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/Διευθυντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/Διευθυντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διαδικτυακή πύλη

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών φορολογίας φυσικών προσώπων (TAXIS).

 Η διαδικασία επιλογής Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 τ. Α / 3-8-2021) και στην υπ’ αρ. Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3 / 02-12-2022 Y.A. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε. Κ.» (ΦΕΚ 6141 τ. Β΄ / 3-12-2022).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν από τη Διεύθυνσή μας Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και κάθε είδους βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, να υποβάλουν την αίτησή τους για έκδοση των εγγράφων το συντομότερο δυνατό,  προκειμένου να τα έχουν εγκαίρως στην κατοχή τους για να τα αναρτήσουν στην πλατφόρμα.