13.12.2022: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης: Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ. 26610 40069/49643

 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ