19.12.2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ 12.2022

Υπόδειγμα Α -Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Β- Βεβαίωση

Υπόδειγμα Γ - Συγκεντρωτικός πίνακας εκπαιδευτικών