27.12.2022: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ -ΝΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ