3.1.2023: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

TO ΕΓΓΡΑΦΟ