12.1.2023: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Κέρκυρας για αντικατάσταση μελών του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υπόδειγμα 1 - Αίτηση_Εκπαιδευτικών

Υπόδειγμα 2 - Βεβαίωση Εκπαιδευτικού

Υπόδειγμα 3 - Συγκεντρωτικός Πίνακας