24.01.2023: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023

Ανακοινώνουμε τον αναμορφωμένο πίνακα δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών/ντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΔΕΚΤΟΙ

ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ