13.12.2022: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης: Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ. 26610 40069/49643

 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

8.12.2022: Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/Διευθυντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/Διευθυντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διαδικτυακή πύλη

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών φορολογίας φυσικών προσώπων (TAXIS).

 Η διαδικασία επιλογής Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 τ. Α / 3-8-2021) και στην υπ’ αρ. Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3 / 02-12-2022 Y.A. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε. Κ.» (ΦΕΚ 6141 τ. Β΄ / 3-12-2022).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν από τη Διεύθυνσή μας Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και κάθε είδους βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, να υποβάλουν την αίτησή τους για έκδοση των εγγράφων το συντομότερο δυνατό,  προκειμένου να τα έχουν εγκαίρως στην κατοχή τους για να τα αναρτήσουν στην πλατφόρμα.

 

05.12.2022: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Ενστάσεις: Σας ενημερώνουμε ότι από 5-12-2022 μέχρι 9 -12-2022 τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί του αναρτημένου πίνακα και σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ θα ακολουθήσει διόρθωση της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων.  

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης: Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ. 26610 40069/49643

 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ