28.11.2022: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-202

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης:

α) από περιοχή σε περιοχή

β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ

γ) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

δ) με εξειδίκευση στη νοηματική γλώσσα και στη Braille

ε) για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

στ) για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση_ΕΑΕ

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης: Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Σημείωση: Στις αιτήσεις για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης εμφανίζονται σε όλους μηδενικά, καθώς δεν έχει ακόμη γίνει επιλογή των σχολείων.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ. 26610 40069/49643

Α. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Β. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΕΕΕΚ-ΣΜΕΑΕ

Γ. ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Δ. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ BRAILLE

Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_ΕΑΕ