31.10.2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν σταλεί στα email (που είναι περασμένα στο Myschool) των εκπαιδευτικών -ψηφοφόρων για την ανάδειξη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μήνυμα από τον Zeus Elections σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών. Εάν κάποιος/α εκπαιδευτικός δεν έλαβε σχετικό μήνυμα θα πρέπει να ενημερώσει την εφορευτική επιτροπή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3/11/2022 διαμέσου των διευθυντών/ντριών των σχολείων για την επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και την αποστολή εκ νέου συνδέσμου για το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Για τη διασφάλiση της εγκυρότητας των στοιχείων παρακαλούνται οι διευθυντές/ντριες να περάσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  και στο Myschool.

Από την εφορευτική επιτροπή

τηλ. 2661049378

20.10.2022: Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ