17.10.2022: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους α) νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και β) τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώριση προτιμήσεων για συγκεκριμένα σχολεία.

13.10.2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση της φετινής υπηρέτησης και των μεταβολών των προσωπικών και οικογενειακών στοιχείων των εκπαιδευτικών στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών (https://teachers.minedu.gov.gr). Παρακαλούμε να ελέγξετε τον προσωπικό σας φάκελο στο σύστημα και να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια εσφαλμένη καταχώριση ή παράλειψη.

ΔΠΕ Κέρκυρας

Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ: 26610-49643 και 26610-40069