23.08.2022: ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταχώριση των προσωπικών στοιχείων και προϋπηρεσιών σας στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών (https://teachers.minedu.gov.gr) έχει ολοκληρωθεί, πλην της φετινής τοποθέτησης. Εκτός  αν έχετε ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία μας για κάποια εκκρεμότητα που σας αφορά, οι υπόλοιποι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί (2022) μπορείτε να ελέγξετε στο σύστημα τον προσωπικό σας φάκελο. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια εσφαλμένη καταχώριση ή παράλειψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΠΕ Κέρκυρας

Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ: 26610-49643 και 26610-40069