Στοιχεία Συντονιστών εκπαίδευσης

Τα στοιχεία των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονήσων Νήσων (κάντε κλικ εδώ)