Στοιχεία Συντονιστών Εκπαίδευσης

Τα στοιχεία βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (κάντε κλικ εδώ)

Στοιχεία Συντονιστών εκπαίδευσης

Τα στοιχεία των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονήσων Νήσων (κάντε κλικ εδώ)