Στοιχεία Συντονιστών Εκπαίδευσης

Τα στοιχεία βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (κάντε κλικ εδώ)