ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑ

  Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας    
  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ    
  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ    
  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ    

 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αίτηση ή απόφαση, συμπληρώστε το σωστό λογότυπο ΕΣΠΑ.

Νέο λογότυπο για όλους τους εκπαιδευτικούς, πλην Παράλληλης Στήριξης

Νέο λογότυπο για εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης

  ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Αναρρωτική άδεια Αίτηση αναρρωτικής έως και τρεις ημέρες Απόφαση
  Αίτηση αναρρωτικής από τέσσερις ημέρες και πάνω Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση αναρρωτικής για δυσίατο νόσημα Απόφαση
  Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση Απόφαση
  Ασθένειας τέκνου Αίτηση Απόφαση
  Εξετάσεων Αίτηση Απόφαση
  Κανονική άδεια Αίτηση Απόφαση
  Προγεννητικών εξετάσεων Αίτηση Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο Αίτηση  Απόφαση
  Άδειες μητρότητας Αίτηση άδειας κύησης Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης 
  Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφοράς κυοφορίας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης 
  Αίτηση άδειας λοχείας και παράταση κυοφορίας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Ειδική άδεια αιμοδοσίας Αίτηση  Απόφαση
  Ειδική άδεια γάμου Αίτηση  Απόφαση
  Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Αίτηση  Απόφαση
  Άδεια πατρότητας Αίτηση  Απόφαση
  Ειδική άδεια θανάτου Αίτηση  Απόφαση
  Ανατροφής τέκνου Αίτηση, Υπεύθυνη δήλωση ανατροφής τέκνου (1), Υπεύθυνη Δήλωση ανατροφής τέκνου (2) Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Για επιμορφωτικούς / επιστημονικούς λόγους Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Ειδική άδεια αναπηρίας (ιδίου/τέκνου) Αίτηση Απόφαση
  Άδεια νοσήματος (Ιδίου / συζύγου / τέκνου) Αίτηση Απόφαση
  Συνδικαλιστική Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αιρετού ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση
  Γονική άδεια για ανατροφή τέκνου Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
   Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Αίτηση Απόφαση

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.)

  ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Κανονική άδεια Αίτηση Απόφαση
  Αναρρωτική άδεια Αίτηση αναρρωτικής με ιατρική γνωμάτευση Απόφαση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση
  Aίτηση αναρρωτικής με υπεύθυνη δήλωση, Υπεύθυνη δήλωση Απόφαση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση
  Αίτηση αναρρωτικής με γνωμάτευση  Υγειονομικής επιτροπής Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 

Αίτηση αναρρωτικής με γνωμάτευση νοσοκομείου (1)

Αίτηση αναρρωτικής με γνωμάτευση νοσοκομείου (2)

Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια ανατροφής Αίτηση άδειας ανατροφής τέκνου Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής (1), Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής (2) Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια ασθένειας τέκνου Αίτηση Απόφαση
  Άδεια εξετάσεων Αίτηση Απόφαση
  Άδεια μητρότητας Αίτηση άδειας κύησης Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση κανονικής άδειας κυοφορίας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφορά κυοφορίας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας και παράταση κυοφορίας Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας λόγω γέννησης διδύμων Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση για τρίμηνη άδεια διευκόλυνσης λόγω γέννησης 3ου παιδιού και άνω Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αίτηση Απόφαση
  Άδεια αιμοδοσίας Αίτηση Απόφαση
  Άδεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης Αίτηση Απόφαση
  Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Αίτηση Απόφαση
  Άδεια πατρότητας Αίτηση Απόφαση
  Άδεια θανάτου Αίτηση Απόφαση
  Άδεια αναπηρίας 50% και άνω Αίτηση Απόφαση
  Άδεια νοσήματος Αίτηση Απόφαση
  Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση
  Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο Αίτηση Απόφαση
  Συνδικαλιστική Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αιρετών ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια άνευ αποδοχών Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών Εκδίδεται από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου Εκδίδονται από την Δ/νση Εκπ/σης
 

Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών ενός μηνός

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια ανευ αποδοχών

Εκδίδονται από την Δ/νση Εκπ/σης
       

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Έντυπα οδοιπορικών    
  Έντυπο 1 υπερωριών    
  Έντυπο 2 υπερωριών    
       

ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΥΠΑ

  Έντυπο Γενικής Αίτησης    
  Υπεύθυνη Δήλωση    
       

ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

  Αίτηση εγγραφής Ταμείου Αλληλοβοήθειας    
  Αίτηση Δανείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας    
       

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

  Διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων    
  Διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ (ΚΕΑ)    
  Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται εκτός σχολικής μονάδας    
  Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης ή εξόδου, διάρκειας μικρότερης των 2 διδακτικών ωρών    
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ    
       

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

  Αίτηση Βεβαίωσης Αποδοχών    
  Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στη Δ/Νση    
  Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας    
  Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης    
  Δήλωση Τοποθέτησης Μετατεθέντων