ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2023, καθώς και όσες/όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα, δηλαδή δεν έχουν οργανική θέση, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για βελτίωση / οριστική τοποθέτηση από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 στο  Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024».

Σημειώνεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης, θα αποστείλουν τώρα στο mail της Υπηρεσίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τους, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Αυτό θα γίνει όταν σε κάποιους μήνες  ξανανοίξει το σύστημα. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα φάση δε θα μπορούν να δουν μόρια συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας, γιατί αυτά σχετίζονται με τον δήμο στον οποίο ανήκουν τα σχολεία που θα δηλώσουν.

Παρακαλούμε για την έγκυρη ενημέρωσή μας σε περίπτωση που επιθυμείτε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών σας από την Υπηρεσία μας. 

Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχή να μελετήσετε προσεκτικά τη σχετική εγκύκλιο πριν υποβάλετε οποιαδήποτε αίτηση στο σύστημα.

ΔΠΕ Κέρκυρας

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τηλ.: 2661040069 / 49643