Κατόπιν της αριθμ. 32/10-10-2023 πράξης του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, ανακοινώνουμε τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο excel.