ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2024